A2 Flyers в Бургас: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

//A2 Flyers в Бургас: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

Декемврийска изпитна сесия 2020

Изпити за сертификати на Кеймбридж в оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English  – BG015 ECET – Europe Schools.

Предвид извънредната ситуация и по препоръка на Cambridge Assessment English обявените дати за декемврийската изпитна сесия в Изпитен център BG015 ECET – Europe Schools могат да бъдат заменени с нови.

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

На 27.11.2020 г. в гр. Бургас ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (познат още като YLE Flyers). На този изпит могат да се явят деца, завършили ниво Рre-A1. Период на устен изпит: 26.11.2020 г.

Сертификатът на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers) показва, че можете да:

  • разбирате простия писмен английски

  • комуникирате в познати ситуации

  • разбирате и използвате основни фрази и изрази и да общувате с англоговорящи, които говорят бавно и ясно

С пропуски или не – всяко дете получава сертификат по английския език на Кеймбридж, за да отпразнува постиженията си.

Какви езикови умения се тестват с Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers (YLE)

YLE са първите сертификати на Кеймбридж, които мотивират децата по пътя им в усвояването на езика. Изпитите тестват четирите езикови умения, представени в три раздела: Слушане, Четене и писане, Говорене и са с различна продължителност за трите нива. Всички явили се получават сертификат, който удостоверява с щитове какво могат да правят децата. Това има положителен ефект върху тях и засилва тяхната мотивация да учат. Опитът, който придобиват, премахва страха от изпитването. В същото време, така родителите могат да следят прогреса на децата си.

Изпит Компонент Продължителност
Pre A1 Starters Слушане около 20 мин.
Четене и писане  20 мин.
Говорене 3–5 мин.
А1 Movers Слушане около 25 мин.
Четене и писане 30 мин.
Говорене 5-7 мин.
A2 Flyers Слушане около 25 мин.
Четене и писане 40 мин.
Говорене 7-9 мин.


Краен срок за записване – 27.10.2020 г.

Регистрация
Регистрация

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации