C1 Advanced в Плевен: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

//C1 Advanced в Плевен: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

Декемврийска изпитна сесия 2020

Изпити за сертификати на Кеймбридж в оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English  – BG015 ECET – Europe Schools.

Предвид извънредната ситуация и по препоръка на Cambridge Assessment English обявените дати за декемврийската изпитна сесия в Изпитен център BG015 ECET – Europe Schools могат да бъдат заменени с нови.

Зарежда Събития

На 12.12.2020 г. в Плевен ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж C1 Advanced (познат още като CAE). C1 Advanced (CAE) е квалификация на високо ниво, която дава възможност за работа и обучение в повече от 8000 учебни заведения, фирми и държавни ведомства по света, които приемат Cambridge English: Advanced (CAE) като доказателство за постижения на високо ниво в изучаването на английски език. Период на устен изпит: 4 – 13.12.2020 г. Материали за кандидати със специални нужди: 30.10.2020 г.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА C1 Advanced (CAE)

Изпитът за C1 Advanced тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в четири изпитни части: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценка А, В, С, според броя на точките, които кандидатът е получил. C1 Advanced (САЕ) е на ниво С1 от Общата европейска езикова рамка.

Изпит Компонент Продължителност

C1 Advanced (CAE)

Reading & Use of English 1 ч. 30 мин.
Writing 1 ч. 30 мин.
Listening около 40 мин.
Speaking 15 мин.

C1 Advanced (CAE)

показва, че можете да:

  • следвате академичен курс на университетско ниво

  • да комуникирате ефективно на управленско и професионално ниво

  • да участвате с увереност в срещи на работното място или в академични уроци и семинари

  • да се изразявате на английски с високо ниво на владеене на езика.

Краен срок за записване – 5.11.2020 г.

Регистрация
Регистрация

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации