C2 Proficiency (CPE) в Бургас

//C2 Proficiency (CPE) в Бургас

Лятна изпитна сесия 2020

Изпити за сертификати на Кеймбридж в оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English  – BG015 ECET – Europe Schools.

Предвид извънредната ситуация и по препоръка на Cambridge Assessment English обявените дати за лятната изпитната сесия в Изпитен център BG015 ECET – Europe Schools са променени. В зависимост от обстоятелствата, тези дати също могат да бъдат заменени с нови.

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в четири изпитни части: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценка А, В, С според броя на точките, които кандидатът е събрал. СPE е на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. На този изпит могат да се явят ученици и възрастни, преминали подготовка по формата на изпита C2 Proficiency (CPE) и имащи нужното ниво на знания.

Изпит Компонент Продължителност

C2 Proficiency (CPE)

Reading & Use of English 1 ч. 30 мин.
Writing 1 ч. 30 мин.
Listening около 40 мин.
Speaking 16 мин.

Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 22.11 – 01.12.2019г. Краен срок за записване – 24.10.2019.

C2 Proficiency (CPE)

показва, че можете да:

  • изучавате предмети на най-високо ниво, включително следдипломни и докторски програми

  • преговаряте и убеждавате ефективно висшето ръководство в международните бизнес среди

  • разбирате основните идеи в сложни писмени материали

да говорите за сложни или чувствителни въпроси и да се справяте уверено с трудни въпроси.

Регистрация

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Кн. Борис I" №99

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации