Предстоящи Събития

/Tag:A1 Movers

A1 Movers в Бургас: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:47:33+00:00

На 4. 07. 2020 г. в гр. Бургас ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 30. 05. 2020 г.

A1 Movers в Бургас: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:47:33+00:00

A1 Movers в Плевен: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:45:06+00:00

На 4. 07. 2020 г. в гр. Плевен ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 30 06. 2020 г.

A1 Movers в Плевен: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:45:06+00:00

A1 Movers в Монтана: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:42:23+00:00

На 4. 07. 2020 г. в гр. Монтана ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 30. 05. 2020 г.

A1 Movers в Монтана: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:42:23+00:00

A1 Movers в Пловдив: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:46:21+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Пловдив ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A1 Movers в Пловдив: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:46:21+00:00

A1 Movers в Ямбол: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:43:46+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Ямбол ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A1 Movers в Ямбол: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:43:46+00:00

A1 Movers във Варна: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:42:42+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Варна ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A1 Movers във Варна: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:42:42+00:00

A1 Movers в Ст. Загора: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:41:03+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Ст. Загора ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A1 Movers в Ст. Загора: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:41:03+00:00

A1 Movers в Петрич: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:39:46+00:00

На 27. 06. 2020 г. в гр. Петрич ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 22. 05. 2020 г.

A1 Movers в Петрич: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:39:46+00:00

A1 Movers във В. Търново: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:52:08+00:00

На 27. 06. 2020 г. в гр. В. Търново ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 22. 05. 2020 г.

A1 Movers във В. Търново: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:52:08+00:00

A1 Movers в Перник: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:50:56+00:00

На 27. 06. 2020 г. в гр. Перник ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A1 Movers (YLE Movers). Краен срок за записване - 22. 05. 2020 г.

A1 Movers в Перник: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:50:56+00:00

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Кн. Борис I" №99

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации