Предстоящи Събития

/Tag:A2 Flyers

A2 Flyers в Монтана: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:38:20+00:00

На 4. 07. 2020 г. в гр. Монтана ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 30. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Монтана: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:38:20+00:00

A2 Flyers в Плевен: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:38:45+00:00

На 4. 07. 2020 г. в гр. Плевен ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 30. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Плевен: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:38:45+00:00

A2 Flyers в Бургас: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:30:45+00:00

На 4. 07. 2020 г. в гр. Бургас ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 30. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Бургас: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:30:45+00:00

A2 Flyers в Ст. Загора: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:36:45+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Ст. Загора ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Ст. Загора: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:36:45+00:00

A2 Flyers в Ямбол: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:41:07+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Ямбол ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Ямбол: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:41:07+00:00

A2 Flyers във Варна: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:39:55+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Варна ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A2 Flyers във Варна: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:39:55+00:00

A2 Flyers в Пловдив: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T06:36:56+00:00

На 28. 06. 2020 г. в гр. Пловдив ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 23. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Пловдив: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T06:36:56+00:00

A2 Flyers в София: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:55:43+00:00

На 27. 06. 2020 г. в гр. София ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 22. 05. 2020 г.

A2 Flyers в София: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:55:43+00:00

A2 Flyers във В. Търново: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:49:42+00:00

На 27. 06. 2020 г. в гр. В. Търново ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 22. 05. 2020 г.

A2 Flyers във В. Търново: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:49:42+00:00

A2 Flyers в Перник: сертификат на Кеймбридж с EXAMS

2020-04-08T05:48:22+00:00

На 27. 06. 2020 г. в гр. Перник ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Flyers (YLE Flyers). Краен срок за записване - 22. 05. 2020 г.

A2 Flyers в Перник: сертификат на Кеймбридж с EXAMS 2020-04-08T05:48:22+00:00

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Кн. Борис I" №99

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации