Предстоящи Събития

/Tag:Cambridge exams

B2 First (FCE) в Монтана

2019-09-05T11:39:35+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. Монтана ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж B2 First (FCE). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

B2 First (FCE) в Монтана 2019-09-05T11:39:35+00:00

B2 First (FCE) в Плевен

2019-09-05T11:40:19+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. Плевен ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж B2 First (FCE). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

B2 First (FCE) в Плевен 2019-09-05T11:40:19+00:00

A2 Key for Schools (KET for Schools) във Велико Търново

2019-09-05T11:50:49+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. В. Търново ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Key for Schools (KET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

A2 Key for Schools (KET for Schools) във Велико Търново 2019-09-05T11:50:49+00:00

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Пловдив

2019-09-05T11:49:29+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. Пловдив ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Key for Schools (KET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Пловдив 2019-09-05T11:49:29+00:00

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Плевен

2019-09-05T11:21:34+00:00

На 14.12 2019 г. в гр. Плевен ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Key for Schools (KET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Плевен 2019-09-05T11:21:34+00:00

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Бургас

2019-09-05T11:49:03+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. Бургас ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Key for Schools (KET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Бургас 2019-09-05T11:49:03+00:00

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Монтана

2019-09-05T11:48:39+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. Монтана ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Key for Schools (KET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

A2 Key for Schools (KET for Schools) в Монтана 2019-09-05T11:48:39+00:00

A2 Key for Schools (KET for Schools) в София

2019-09-05T11:48:15+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. София ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж A2 Key for Schools (KET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

A2 Key for Schools (KET for Schools) в София 2019-09-05T11:48:15+00:00

B1 Preliminary for schools (PET for Schools) в София

2019-09-05T11:46:39+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. София ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж B1 Preliminary for schools (PET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

B1 Preliminary for schools (PET for Schools) в София 2019-09-05T11:46:39+00:00

B1 Preliminary for schools (PET for Schools) в Бургас

2019-09-05T11:47:39+00:00

На 14.12. 2019 г. в гр. Бургас ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж B1 Preliminary for schools (PET for Schools). Възможните дати за устния изпит ще бъдат в периода 6-15.12.2019 г.

B1 Preliminary for schools (PET for Schools) в Бургас 2019-09-05T11:47:39+00:00

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Кн. Борис I" №99

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации