Юнска изпитна сесия 2019

//Юнска изпитна сесия 2019

Как изпитите за сертификати на Кеймбридж повишават мотивацията за учене

Не случайно най-популярното изображение на изпитите за сертификати на Кеймбридж е на стълба. Всяко стъпало отговаря на определено ниво в езиковата компетентност и преминаването към следващото е достъпно и изглежда лесно. Учениците винаги знаят какви са следващите цели, а полагането на изпитите им дава мотивация и увереност да продължат обучението си.

Практически смисъл

Сертификатите на Кеймбридж за отделните нива са тясно свързани с Общата европейска езикова рамка (CEFR), набор от международно признати критерии за измерване на способностите на владеене на чужди езици. CEFR определя какво „човек може да направи” или би трябвало да може да прави на всяко от шестте нива. Например, на ниво B2 човек “може да си прави бележки, докато някой говори, или да пише писмо, включващо нестандартни заявки”, така че, на изпита за B2 First тестваният трябва да изпълни подобни задачи, за да се види дали е постигнал ниво B2 в уменията си за писане.

Стъпала в Европейската езикова рамка

Създателите на Европейската езикова рамка са следвали последователност от естествени цели за учещите езици, така че преминаването през шестте нива може да бъде силно мотивиращо за учащите. Те могат да видят къде се намират по отношение на международните стандарти, какво трябва да направят, за да достигнат следващото ниво, както и да разберат стойността на придобитите езикови умения. Повече от 75% от младите обучаеми в скорошно проучване на Cambridge Assessment English заявяват, че ясните и значими цели, каквито представляват отделните сертификати на Кеймбридж, са увеличили мотивацията им да учат.

Мотивиращи цели

Значението на поставяни цели се подкрепя от изследвания в психологията на образованието. Мотивацията се увеличава, когато пред детето стои постижима цел в област, която е високо ценена. А използването на английски език в днешния все по-малък свят е именно такава цел.

Езикови умения в реалния живот

Изпитите за сертификати на Кеймбридж  проверяват основно  комуникативните езикови способности, които са важни в реалния живот. Това насърчава и мотивира обучаемите, защото уменията, от които се нуждаят за изпитите, са същите като уменията, от които се нуждаят и извън класната стая.

Предстоящи събития

Юнска изпитна сесия 2019

Изпитите по английски език на Cambridge Assessment English за деца, ученици и възрастни ще се проведат през месеците май и юни 2019 г. в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, В. Търново, Монтана, Ст. Загора, Ямбол, Плевен, Радомир, Самоков, Петрич, Ботевград.
Спестете време и пари, като се явите на изпита във Вашия или най-близкия до Вас град!

КОНТАКТНА ФОРМА

Чрез контактната форма може да изпращате въпроси по всички теми, свързани с изпитите за сертификати на Кеймбридж, както и да подавате възражения или оплаквания.


Join Over 5.5 million people  who take Cambridge English qualifications and tests every year

2019-02-20T07:06:39+00:00

Сертификати на Cambridge English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации