Лятна изпитна сесия 2024

Изпити за сертификати на Кеймбридж в оторизиран изпитен център на Cambridge English  – BG015 ECET – Europe Schools.

Зарежда Събития

На 22.06.2024 г. в Плевен ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж B1 Preliminary for Schools (PЕТ for Schools). Период на устен изпит – 15.06.- 24.06.2024 г. Материали за кандидати със специални нужди – 16.05.2024 г. Краен срок за записване – 02.05.2024 г.

Този сертификат отговаря на ниво B1 по CEFR и доказва, че владеете практически английски за всекидневно ползване. Демонстрира квалификация на средно ниво, която дава възможност за работа, обучение и пътуване.

Съществува в два варианта: B1 Preliminary (PЕТ ) за възрастни и B1 Preliminary for Schools (PЕТ for Schools) за ученици.

Формат на изпита B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools (PET/PET for Schools)

Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools е на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Изпит Компонент Продължителност
B1 Preliminary/Preliminary for Schools Четене и писане 1 ч. 30 мин.
Слушане около 35 мин.
Говорене 10-12 мин.

B1 Preliminary (PET) for Schools

показва, че можете да:

  • четете прости текстове и статии на английски език

  • да пишете писма и имейли на ежедневни теми

  • да разбирате основната информация

  • да разбирате мненията и настроението в говоримия и писмен английски.

Регистрация

Сертификати на Cambridge English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации