Изпитна сесия март 2022 за сертификати на Кеймбридж

Изпити за сертификати на Кеймбридж в оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English  – BG015 ECET – Europe Schools.

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

На 9.06.2022 г. в Монтана ще се проведе изпит за сертификат на Кеймбридж C2 Proficiency (познат още със старото си име CPE) . Период на устен изпит – 3 – 12.06.2022 г. Материали за кандидати със специални нужди – 22.04.2022 г. Краен срок за записване – 6.05.2022 г.

C2 Proficiency (CPE) показва, че сте усвоили английски език на изключително високо ниво. Това доказва, че можете да общувате с гъвкавостта и изтънчеността на ерудиран англоговорящ.
Подготовката за и издържането на изпита означава, че имате ниво на английски, което е необходимо за обучение или работа в много висша професионална или академична среда, например по следдипломна или PhD programme.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в четири изпитни части: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценка А, В, С според броя на точките, които кандидатът е събрал. СPE е на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. На този изпит могат да се явят ученици и възрастни, преминали подготовка по формата на изпита C2 Proficiency (CPE) и имащи нужното ниво на знания.

Изпит Компонент Продължителност

C2 Proficiency (CPE)

Reading & Use of English 1 ч. 30 мин.
Writing 1 ч. 30 мин.
Listening около 40 мин.
Speaking 16 мин.

C2 Proficiency (CPE)

показва, че можете да:

  • изучавате предмети на най-високо ниво, включително следдипломни и докторски програми

  • преговаряте и убеждавате ефективно висшето ръководство в международните бизнес среди

  • разбирате основните идеи в сложни писмени материали

да говорите за сложни или чувствителни въпроси и да се справяте уверено с трудни въпроси.

Регистрация
Регистрация

Сертификати на Cambridge Assessment English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации