A2 Key и B1 Preliminary

(KET,PET)

//A2 Key и B1 Preliminary (KET, PET)
A2 Key и B1 Preliminary (KET, PET) 2024-04-26T13:23:24+00:00

Project Description

A2 Key/A2 Key for Schools

(KET и KET for Schools)

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools

(PET и PET for Schools)

A2 Key/A2 Key for Schools, познат преди като Cambridge English: Key/Key for Schools (KET и KET for Schools) и B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools, познат преди като Cambridge English: Preliminary for Schools (PET и PET for Schools)

Тези сертификати показват способност за общуване на езика в ежедневни ситуации и добра основа за усъвършенстване на езиковите умения. Дават възможност за работа, обучение и пътуване.

За ученици и възрастни

Съществуват в два варианта: A2 Key за възрастни и A2 Key for Schools за ученици и B1 Preliminary за възрастни и B1 Preliminary for Schools за ученици. Разликата между двата варианта е единствено в съдържанието и темите, които са подбрани според възрастта. Изпитите тестват четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. A2 Key е на ниво А2, B1 Preliminary – на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.

Cambridge English Exams - KET, KET for Schools, PET, PET for Schools

Изпити за сертификати на Кеймбридж A2 Key for Schools и B1 Preliminary for Schools

A2 Key for Schools (KET for Schools) и B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Изпитите A2 Key for Schools (KET for Schools) и B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) са предназначени да отговарят на нуждите на частните и държавни училища, и са съобразени със съответните образователни системи по цял свят. Международният престиж и световно признатото име на Cambridge English допълнително допринасят за значимостта и полезността на изпитите, правейки ги изключително полезни и популярни сред учениците и студентите.

Важните решения в живота

Сертификатите на Кеймбридж са важни за:

 • Личностното израстване – имате необходимото самочувствие да общувате на английски език
 • Кариерата – уважавани сте от колеги и партньори и израствате в професионалното си поприще
 • Общуването – владеенето на английски ви дава възможност да общувате с хора от цял свят
 • Ключ към развитието – отваря различни възможности пред вас

A2 Key/A2 Key for Schools

A2 Key/ A2 Key for Schools, познат преди като Cambridge English: Key/Key for Schools (KET/KET for Schools)

Ниво А2 по CEFR

Първа важна стъпка в изучаването на английски език. Показва способност за общуване на езика в ежедневни ситуации и е добра основа за усъвършенстване. Дава възможност за работа, обучение и пътуване.

Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил.

A2 Key for Schools е на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка, също като A2 Key, но със съдържание, насочено към ученици, а не към възрастни.

Зимна изпитна сесия 2023

A2 Key/ A2 Key for Schools

Регистрация

Формат на изпита A2 Key/Key for schools (KET)

KET, KET for Schools

Формат на изпита KET, KET for Schools

Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. A2 Key/Key for schoolsе на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка.

Изпит Компонент Продължителност
A2 Key/Key for schools Четене и писане 1 ч. 10 мин.
Слушане около 30 мин.
Говорене 8-10 мин.
Полезни материали за A2 Key for schools
Полезни материали за A2 Keys

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools познат преди като Cambridge English: Preliminary (PET)/Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools)

Ниво B1 по CEFR

Практически английски за всекидневно ползване. Демонстрира квалификация на средно ниво, която дава възможност за работа, обучение и пътуване.

Съществува в два варианта: B1 Preliminary (PЕТ ) за възрастни и B1 Preliminary for Schools (PЕТ for Schools) за ученици. Разликата между двата варианта е единствено в съдържанието и темите, които са подбрани според възрастта. Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, ”Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools е на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

На този изпит могат да се явят ученици и възрастни, завършили ниво В1 от Общата европейска езикова рамка

Лятна изпитна сесия 2022

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools

Регистрация

Формат на изпита B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools (PET/PET for Schools)

PET, PET for Schools

Формат на изпита PET

Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools е на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Изпит Компонент Продължителност
B1 Preliminary/Preliminary for Schools Четене и писане 1 ч. 30 мин.
Слушане около 35 мин.
Говорене 10-12 мин.
Полезни материали за B1 Preliminary for schools
Полезни материали за B1 Preliminary

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ A2 Key/A2 Key for Schools и B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools (KET и PET)

PET for Schools, КET for Schools

За изпитите A2 Key/A2 Key for Schools и B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools

 • Включени са в учебните програми на държавните училища в редица държави по цял свят като средство за сравняване и оценяване на ефективността на обучението.
 • Предлагат международно признати сертификати от световния лидер в оценяването на езиковите умения по английски език.
 • Общуването – владеенето на английски ви дава възможност да общувате с хора от цял свят
 • Ключ към развитието – мотивират учениците и измерват напредъка им в изучаването на английски език.
Регистрация

Знаете ли, че изпитите A2 Key/A2 Key for Schools и B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools (КЕТ и РЕТ):

 • Предлагат цялостна надеждна оценка на нива А2 /A2 Key/A2 Key for Schools/ и В1 / и B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools/ от Общоевропейската езикова рамка /CEFR/ на всяко от четирите езикови умения: Четене, Писане, Слушане и Говорене.
 • Поставят реалистични цели за учениците чрез използването на подходящи теми, съобразени с техните интереси и опит, за да бъдат те по-уверени и сигурни в прилагането на знанията си по английски език.
 • Това са първите важни стъпки към полагането на изпити на по-високи нива.
 • Изпитите А2 /A2 Key/A2 Key for Schools/ и B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools (КЕТ и РЕТ) помагат на учениците да придобият самоувереността, необходима им за професионални цели.
Регистрация

Какво трябва да знаете за Cambridge English Scale

От януари 2015 година Cambridge English използва нов начин на отчитане на резултатите от изпитите, който предоставя по-подробна информация за представянето на кандидата – Скалата на Cambridge English.

Cambridge English Scale

Скалата на Cambridge English

В даден момент може да ви се наложи да знаете как дадено ниво от Общата европейска езикова рамка, резултат от IELTS или друг изпит на Cambridge English Language Assessment, положен преди 2015 година, се съотнася към резултата по новата Скала на Cambridge English.

За целта използвайте конвертора по-долу. Изберете какъв вид резултат искате да преобразувате, нанесете стойността и устройството ще ви каже какъв е точковият еквивалент по Скалата на Cambridge English.

Конвертор Cambridge English Scale

Да притежавате сертификат на Кеймбридж е голямо предимство, независимо дали става въпрос за кандидатстване за работа, обучение или живот в чужбина. Той е удостоверение за Вашите езикови умения, признато от учебни заведения, университети, работодатели и правителствени организации в целия свят.

Регистрация

Лятна изпитна сесия 2024

A2 Key/ A2 Key for Schools

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools

Информация за родители
Регистрация

For every learner, every step of the way

“Уча от 5 години в Училища Европа. Започнах в училището в Панагюрище. После продължих в Пловдив. Вече имам три сертификата на Cambridge YLE Starters, Movers и Flyers и мисля и тази година да се явя на следващия изпит KfS.”


СТИЛЯН СРЕБРОВ, Flyers

“Подготвила се в Училища ЕВРОПА – Пловдив.”


СОНЯ СПАСОВА , КЕТ for Schools

“Започнах да уча в Училища Европа от ниво J1. Осем години и продължавам да идвам с голямо желание.Обучението ми помага свободно да общувам на английски език!”

Подготвил се в Училища ЕВРОПА – Пазарджик


ВИКТОР ВУКЕВ , КЕТ for Schools

Полезни връзки

Съвети от експертите на Кеймбридж как да успеем на изпита

TOP TIPS for B1 Preliminary for Schools

Полезни материали за изпита

Exam day tips: Cambridge English paper-based exams
Exam day tips: Cambridge English Speaking tests
Exam day tips: Cambridge English paper-based exams

Candidates’ Electronic Items – What exam centres need to do
Don’t cheat in your exam – you will not get a result or a certificate
Notice to candidates: Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers (for young learners)

Summary Regulations for Candidates
Test day photos
Information for candidates who have taken a Cambridge English exam

Сертификати на Cambridge English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации