Бъдещи лидери

YLE – Първи сертификати, които мотивират децата по пътя им в усвояването на езика. Изпитите тестват четирите езикови умения, представени в три раздела: Слушане, Четене и Писане, Говорене и са с различна продължителност за трите нива. Всички явили се получават сертификат, който удостоверява с щитове какво могат да правят децата. Това има положителен ефект върху тях и засилва тяхната мотивация да учат. Опитът, който придобиват, премахва страха от изпитването. В същото време, така родителите могат да следят прогреса на децата си.

YLE Starters – На този изпит могат да се явят деца, завършили ниво Рre A1.

YLE Movers – На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

YLE Flyers – На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво А2 от Общата европейска езикова рамка.

Планирайте бъдещето на вашите деца днес

  • Фокус върху бъдещето – изпитите мотивират децата
  • Портфолио – поставя началото на портфолио от сертификати
  • Самочувствие – повишава увереността на децата в собствените им сили
  • Ключ към развитието – приучава децата да се трудят, за да получат признание
Започнете да градите бъдещето на децата сега, когато и за тях самите не е трудно да учат и да се явяват на изпити.

Сертификати на Cambridge English

За контакти и повече информация

България, София, ул. "Граф Игнатиев" №12

Phone: 02 / 988 42 20

Web: exams.bg

Последни публикации